ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

 Çevre Entegre Projeleri
• Katı  Atık  Fizibilite  Etütleri  ve  Uygulama  Projeleri
• Havza Planları  ve  Hesapları
• Yagmursuyu,  İçmesuyu  ve  Kanalizasyon  Uygulama  Projeleri
CED Raporu

Sürdürülebilir

Hızlı Proje

Modern Teknoloji

İleri Düzey Tasarım